Vraag & Antwoord

 

Waarom worden alle seniorleden ingezet?

Om de club Woudia draaiende te houden, zijn er heel veel vrijwilligers nodig. Woudia heeft gelukkig veel vrijwilligers, die van alles doen.  De kantine is de financiële kurk waar de vereniging op draait. Het is daarom heel belangrijk dat de kantine open is tijdens wedstrijddagen en evenementen.
Ook het draaien van terreindiensten is belangrijk. Er moet op wedstrijddagen en tijdens evenementen iemand aanspreekpunt zijn voor tegenstanders, scheidsrechters etc. Iemand die een actie maakt als de situatie daarom vraagt.
Als we allemaal iets doen, dan kunnen we de taken goed verdelen en vindt er geen overbelasting van vrijwilligers plaats.

 

Moet het van het bestuur?

Het bestuur heeft een voorstel gedaan aan de ledenvergadering om met een systeem van inzet van leden te gaan werken. Dit in het belang van Woudia, over dit onderwerp is gesproken en gestemd. De daar aanwezige leden van Woudia hebben uitgesproken de noodzaak van zo’n systeem in te zien. Het besluit is genomen om met zo’n systeem te gaan werken.

 

Wat moet ik dan doen?

Zowel voor de kantinedienst, de terreindienst als voor de donateurlopers is er een instructie / checklist aanwezig.    Zie klapper in de keuken en de info op de site.

 

Hoeveel keer ben ik aan de beurt en hoeveel tijd kost het mij?

Voor een kantinedienst wordt je ca. 3x per seizoen ingezet voor een dagdeel (van 09.00 – 13.30 uur of van 13.00 uur tot 18.30 uur). Bij een middagdienst sluit de verkoop om 18.00 uur. Daarna ruimen de kantinediensten samen op en sluit je de kantine af. De sleutel en de kas weer afgeven, zie adresgegevens op de site.  Je bent dan om ongeveer 18.30 uur weer thuis.
Een terreindienst draait 3-4x per jaar (9-13 uur, of van 13-17 uur).

 

Hoe weet ik wanneer ik moet draaien?

Woudia werkt voor de kantine met roosters. Deze staat op de site en geeft aan de dag en ochtend – en middagindeling. Door het nieuwe systeem met vaste groepen op de zondag, is het mogelijk onderling de diensten in te delen.
De indeling voor de terreindienst staat steeds onder het wedstrijdprogramma op de site.
Vanuit Woudia/sportlink krijg je van tevoren een herinnering via email. Check je mail s.v.p. regelmatig.

 

Word ik als kantinedienst ook ingewerkt?

Ja, je wordt ingedeeld met mensen die al meer een kantinedienst hebben gedraaid. Overigens is het geen moeilijk werk. De bedoeling is dat je in de praktijk leert wat een kantinedienst doet. De meer ervaren medewerker zal al je vragen beantwoorden en ook ter plekke aanwijzingen of tips geven.

 

Ik zie dat ik sta ingedeeld op een dagdeel dat ik moet voetballen. Wat nu?

Dit kan inderdaad voorkomen. Het is simpelweg niet mogelijk een schema te maken die inroostert buiten al je eigen wedstrijden om.  Met het nieuwe systeem van vaste groepen op de zondag moet het echter mogelijk zijn om een kantinedienst te draaien en om zelf te voetballen. De groepen zijn samengesteld uit spelers van verschillende teams, reservespelers en ook ouders van jeugdleden. Deel de kantinedienst in overleg met je groepsleider goed in, indien het echt niet lukt zorg dan voor een vervanger.

Tijdens de ledenvergadering is duidelijk gesteld dat het draaien van een dienst de eigen verantwoordelijkheid is van het lid. Woudia gaat er ook van uit dat een ieder die verantwoordelijkheid neemt. Het is immers geen optie om niet op te komen dagen. Het zal even wennen zijn, dat is een ding dat zeker is.
Kortom: in het uiterste geval gaat het draaien van een dienst voor op het zelf voetballen.

Ik ben reservespeler, moet ik ook diensten draaien?

Ja, het systeem geldt zowel voor de vaste spelers als voor de reservespelers.

 

Moet ik nog meer doen als ik een vervanger heb gevonden?

Ja. We willen graag dat je de wijziging doorgeeft aan je groepsleider en aan Jeroen Pronk  ([email protected]).

Is mijn beurt dan voorbij?

Ja en nee. Voor het weekend waarin je stond ingedeeld, gaat je beurt inderdaad over. Maar in het volgende halfjaarrooster word je weer ingedeeld.

 

Krijg ik een boete als ik niet op kom dagen?

Het is geen optie om niet op te komen dagen. Een ieder neemt zijn of haar eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de club. In de ledenvergadering is daarom besloten om niet met boetes te dreigen of afkoop in te voeren. Mocht het systeem niet werken, dan zullen we ons moeten beraden over de situatie.

 

Wat te doen bij acute noodsituaties?

In acute noodsituaties neem je als kantinedienst z.s.m. contact op met Jeroen Pronk. Terreindiensten benaderen Leonie de Haan.

 

Als ik nu al weet welke weekenden ik volgend jaar niet beschikbaar ben, wat moet ik dan doen?

Mail naar Jeroen en naar de je groepsleider. Dan kan hij daar rekening mee in het nieuwe schema.

 

Wat moet ik doen als ik het zo leuk vindt dat ik wel meer keer wil draaien?

Geweldig! Geef dat ook door aan Jeroen, dan kan hij je meer keer indelen.

 

Ik ben vaste kantinedienstmedewerker. Zijn er voor mij nog aandachtspunten?

Ja. Als jij staat ingedeeld en niet kunt, dan graag ruilen met een andere vaste medewerker. Dit om te garanderen dat er altijd een ervaren kracht staat. Geef het wel door aan Jeroen.
Verder is het zo dat de eerstgenoemde in het rooster de leiding heeft. Deze persoon haalt de sleutel en kas op bij en brengt de kas na afloop weer terug. Deze persoon is ook het aanspreekpunt voor Jeroen en geeft bijzonderheden etc. aan hem door. Bij geen bericht gaan we ervan uit dat alles goed is verlopen.

 

Moet ik een cursus volgen?

Nee, maar elke kantinedienstmedewerker dient de instructie verantwoord alcoholschenken te volgen. Dit is een verplichting uit de wet die voor Woudia geldt. Dit doe je digitaal via www.nocnsf.nl/iva. Op een tijdstip dat het jou schikt! (maar graag wel voordat je voor de eerste keer een kantinedienst draait). De instructie en vragenlijst is goed te doen. Stuur even een mailtje als je het certificaat hebt ontvangen naar Jeroen.

Hoe zit het met drank schenken aan jongeren?

De wet is helder: onder de 18 geen alcohol. Daar houden we ons aan. Bij enige twijfel vraag je om een legitimatie. Verder spreken we elkaar aan bij Woudia om het elkaar en de club niet moeilijk te maken (‘drink in onze kantine geen alcohol als je nog geen 18 jaar bent.’) Woudia kan immers een hoge boete krijgen als jongeren alcohol nuttigen op de club. Loop je tegen problemen aan met een minderjarige, vraag dan een bestuurslid of mensen om je heen om ondersteuning. We lossen dit samen op!

En verder…

hebben we er vertrouwen in dat vele handen licht werk maken. En dat we allemaal bereid zijn om op een positieve manier een steentje bij te dragen. Schroom niet om vragen te stellen als je iets niet weet. Aan je collega-vrijwilligers, aan bestuursleden, aan anderen. We doen het allemaal niet voor ons zelf maar voor de club. Voor Woudia!