Vertrouwenscontactpersoon

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen voetbalvereniging Woudia willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen voetbalvereniging Woudia een vertrouwenscontactpersoon is aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon wil fungeren als aanspreekpunt en vraagbaak op het moment dat de omgang niet als respectvol en veilig wordt ervaren.

VOORKOMEN VAN ONWENSELIJKE SITUATIES

Als er een onwenselijke situatie ontstaat bij een activiteit van voetbalvereniging Woudia, vraag dan aan de trainer of begeleider hulp bij het oplossen. Als je er samen met de trainer of begeleider niet uitkomt, of je wil het probleem niet voorleggen aan deze personen, kan je contact zoeken met de vertrouwenscontactpersoon.                                                                                          Bij de vertrouwenscontactpersoon kan je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.                                          Het vroegtijdig melden, er over praten en zorgen dat er een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling voorkomen kan worden.

WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON VAN VOETBALVERENIGING WOUDIA?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

 • je niet gehoord wordt bij de coach, trainer, vrijwilligers
 • pesten en gepest worden
 • machtsmisbruik en verbale agressie
 • financiële problemen waardoor uitsluiting plaatsvindt
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van voetbalvereniging Woudia op de juiste plaats is.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

WAT DOET DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON?

Hij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Hij doet niets wat je niet weet.

De vertrouwenscontactpersoon helpt je bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie maar gewoon even praten kan ook.

Hij zorgt voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoekt naar een informele oplossing en staat de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Hij is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van de taak noodzakelijk is. Hij is bevoegd om voor de uitoefening van zijn werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

HOE VERTROUWELIJK IS EEN VERTROUWENSCONTACTPERSOON?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van voetbalvereniging Woudia plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

VERANTWOORDELIJKHEID?

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van voetbalvereniging Woudia. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan de voorzitter  of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

WIE IS HET VERTROUWENSCONTACTPERSOON VAN VOETBALVERENIGING WOUDIA?

Vanaf het komende seizoen wordt er bij Woudia een Vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Aan mij is gevraagd deze functie voor Woudia te verzorgen.

Mijn naam is Piet Bakker en ik woon op de Dres in Westwoud. Vroeger was ik huisarts, inmiddels met pensioen. Ik heb in het verleden jarenlang gevoetbald bij Woudia, in het derde elftal en later bij de veteranen. Ook ben ik geleider geweest bij de jeugd. Ik draag Woudia een warm hart toe en kom met een zekere regelmaat nog kijken.

Zo’n vertrouwenspersoon, het woord zegt het al, is er voor om naar je te luisteren als er wat aan de hand is en waarvan je het misschien moeilijk vindt om over te praten. Soms gebeuren er dingen, die je niet prettig vindt en waarvan het lastig is dat te bespreken met je trainer, begeleider of zelfs met je ouders.

Misschien denk je dat jouw situatie niet belangrijk  genoeg is, maar alles wat jij ervaart als ongewenst, is ernstig genoeg. Voel je vooral vrij om mij aan te spreken, ik luister naar je verhaal en we kunnen samen proberen een oplossing te bedenken.

Ik ben te vinden op de Woudia-site en ben te bereiken per email: [email protected]

Ik wens jullie een plezierig en fijn sportief seizoen toe komend jaar!

N.b. Mocht de klacht van dien aard zijn dat deze niet binnen de club behandeld kan worden, dan zijn we gerechtigd de vertrouwenscommissie van de KNVB of NOC/NSF in te schakelen.

PROTOCOL

Door het NSF is een protocol voor een vertrouwenspersoon opgesteld.  Zie hiervoor de website van het NOC NSF: www.nocnsf.nl/home.