Club van 50

Club van 50

Onder een aantal enthousiaste Woudianen is in het seizoen 2007-2008 het idee ontstaan om een Club van 50 op te richten! Inmiddels is de Club van 50 al 7 seizoenen actief en heeft diverse projecten gerealiseerd t.b.v. onze voetbalclub Woudia. Hierbij volgt enige informatie omtrent de Woudia-Club van 50.

Wat is een Club van 50?
Een Club van 50 is een groep mensen die Woudia een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag doneren. U krijgt hiervoor een vermelding op het Club van 50-bord in de kantine en U zult worden uitgenodigd voor de jaarvergadering van de Club van 50. Het beschikbaar gestelde geld wordt besteed aan speciale projecten. U kunt hierbij denken aan verfraaiing van het Woudia-complex, allerlei jeugddoeleinden, etc. Het bedrag van lidmaatschap bedraagt €50 of €75.

Wie bepaalt er wat er met het geld gebeurt?
Suggesties kunnen gedaan worden door het Club van 50-bestuur, maar zeker ook door de leden van de Club van 50. De leden kunnen hun ideeën kenbaar maken, door deze in de ideeënbus in de kantine te deponeren, of door even een e-mail te sturen naar [email protected].

De suggesties worden allereerst besproken door het Club van 50-bestuur, en vervolgens voorgelegd aan het Woudia-bestuur.

Hoe wordt het geld beheerd?
De Woudia-Club van 50 heeft een eigen rekening, en deze zal worden beheerd door het bestuur van de Club van 50. De penningmeester van Woudia zal er op toezien dat de gelden goed worden beheerd.

Hoe kan ik lid worden?
Iedereen die 16 jaar of ouder is kan lid worden van de Woudia-Club van 50 door het inschrijfformulier in te vullen, of door een inschrijfformulier uit de kantine (onder het Club van 50-bord) in te leveren bij Jeroen Schouten, Laantje 1a te Westwoud.

Het huidige bestuur van de Club van 50 bestaat uit:
– Rob de Decker (voorzitter)
– Jeroen Schouten (penningmeester)
– Michel Koppes (Secretariaat)