post

Kerstwens vv Woudia 2022

Beste leden, sponsoren, supporters en iedereen die vv Woudia een warm hart toedraagt.
Het jaar 2022 ligt bijna achter ons, een jaar met veel verdriet in de wereld, en ook in ons eigen dorp Westwoud. Twee oud leden en vaders van voetballende leden zijn ons ontvallen, dhr. Dirk van Meegdenburg en dhr. Cor de Decker. Dirk na een kort ziekbed en Cor onverwachts na een hersenbloeding. Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het verdriet in de wereld laat ons ook niet koud. Meer dan 100 mln. mensen zijn van huis en haard verdreven op de vlucht naar een onzekere toekomst. Als je dan de problemen die wij denken te hebben in perspectief plaatst, vallen inflatie en hoge energieprijzen nog best wel mee. Laten we positief blijven naar de toekomst en die is niet eenvoudig. Als we kijken hoe we als vereniging gaan, dan gaan we lekker. Op het veld zijn de prestaties wisselend, daarentegen is de samenhorigheid zeer goed. We hebben veel gezelligheid in de kantine, dat ook resulteert in een goede omzet en dat is lekker voor de clubkas na 2 zware jaren.

Rest ons u allen hele fijne feestdagen toe te wensen met uw familie en/of vrienden. Wees gezellig en lief voor elkaar. En dan gaan we een mooi jaar tegemoet. U bent van harte uitgenodigd om tijdens onze nieuwjaarsreceptie het glas te heffen op 2023. Deze is op 8 januari vanaf 15:00 uur. Tot dan.

Namens het bestuur van vv Woudia.
Jan Jong voorzitter.