Kantine

Inzet leden voor diverse taken

Na een eerste aanzet daartoe in het vorige seizoen gaan we vanaf 2015-2016 alle leden gericht inzetten voor het draaien van bepaalde taken binnen de vereniging. In het jaarboekje van de ledenvergadering is hierover al het één en ander toegelicht. In de ledenvergadering zijn diverse vragen beantwoord. Daar is het besluit genomen om inderdaad alle leden in te gaan zetten. Voor wat betreft de kantinediensten geldt dat hiervoor een halfjaarrooster wordt vastgesteld.